Salmon with Cilantro Pesto

Salmon roasted and topped with a delicious cilantro pepita pesto. GF, DF